Productions.com - Find Film, TV and Production Jobs
All Departments
Name
Art Department

Department Roles

Name_1 Name_2 Name_3 Head of Department
Art Director No
Production Designer No
Art PA No
Driver No
Prop Master No
Set Decorator No
Set Dresser No
Transportation Coordinator No
Wardrobe Supervisor No
Set Costumer No
Costume Coordinator No
Tailor No
Shopper No
Weapons Wrangler No